Specialist in bedrijfskundige oplossingen voor ondernemers.

Daadkrachtig. Snel. Ervaren.

Iedere ondernemer worstelt weleens met vraagstukken en onzekerheden. Gaat het bedrijf wel de goede kant op? Rendeert de zaak goed genoeg? Levert mijn manier van leidinggeven het maximale op voor mijn onderneming? Een ondernemerscoach kan dan uitkomst bieden.

De adviseurs van Vitale Zaken zijn ervaren ondernemers met ruime bedrijfskundige bagage. Dat maakt ze tot ideale sparringpartners om mee te denken over de toekomst van uw bedrijf.

Ook kunnen onze adviseurs u persoonlijk coachen en begeleiden. Met gesprekken, competentietests en een ondernemerstest schetst u samen met de adviseurs een beeld van u als ondernemer. Waar ligt uw kracht? En waar kunt u zich verder ontwikkelen? Met deze kennis groeit u als ondernemer en persoon – en uw onderneming groeit met u mee!

Hoe kunnen wij u helpen?

Ondernemers: begeleiding, coaching & advies
Onderneming starten

Het opstarten van een onderneming is een spannend en breed traject. Er zijn talloze vragen. Hoe komt u van idee tot onderneming? Hoe financiert u het? Waar vindt u een producent en productieruimte? Hoe komt u aan klanten en omzet?

Vitale Zaken is een sparringpartner voor u als ondernemer. Samen kunnen we een pragmatisch ondernemingsplan opstellen. De financieringsbehoefte in kaart brengen en invullen. Meezoeken naar de juiste partners, een marketingplan opstellen en meedenken over alles wat te maken heeft met een startend bedrijf.

Onze ervaren adviseurs vragen door. Samen met u onderzoeken zij de mogelijkheden en helpen u knopen door te hakken. Zodat u snel en vanuit een solide basis van start kunt.

Neem contact op met Vitale Zaken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Samen bekijken we wat u nodig heeft en wat wij u kunnen bieden.

Verdienmodel opstellen

Het optimale verdienmodel opstellen is zo eenvoudig nog niet. Is het verdienmodel realistisch en haalbaar voor u als ondernemer? Hoe staat het product in de markt ten opzichte van de concurrentie? Vragen die leven bij de startende ondernemer, maar ook bij ondernemers die langer bezig zijn.

Met financiële analyses beantwoordt Vitale Zaken deze vragen voor u. Onze adviseurs bekijken uw financiële stukken, begrotingen, jaarplannen en het ondernemingsplan. We onderzoeken hoe uw product/dienst bedrijfskundig in de markt staat. We stellen een gedegen plan op om uw verdienmodel en de financiële resultaten van het bedrijf te verbeteren. En helpen u de oplossing in de praktijk te brengen.

Vitale Zaken begeleidt u van analyse tot implementatie van de oplossing. Met gedegen adviseurs die kennis van zaken hebben.

Neem contact op met Vitale Zaken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Samen bekijken we wat u nodig heeft en wat wij u kunnen bieden.

Financiering

Financiering speelt een grote rol voor iedere onderneming. U heeft een investering of werkkapitaal nodig. U vraagt zich af of uw bedrijf een extra financiële injectie nodig heeft om verder te kunnen groeien. U heeft een financiering maar vraagt zich af of dat wel de meest gunstige optie voor u is en of uw financiële lasten wel marktconform zijn.

De financiering is een essentieel onderdeel van ondernemen, zowel voor startende als bestaande ondernemers. Het bepaalt immers uw groeimogelijkheden én uw vaste lasten. Het is daarmee van groot belang dat u dit optimaal geregeld heeft.

De adviseurs van Vitale Zaken hebben alle benodigde bedrijfskundige en financiële kennis paraat om te onderzoeken wat u nodig heeft. Samen bekijken we de financiële stukken en rekenen we verschillende scenario’s door. Wanneer we boven tafel hebben welke financiering u het beste past, helpen we u deze rond te krijgen.

Neem contact op met Vitale Zaken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Samen bekijken we wat u nodig heeft en wat wij u kunnen bieden.

Strategie & concurrentie

Ondernemen is dynamisch. De markt verandert, uw product verandert, uw onderneming verandert. Strategische keuzes maken hoort erbij. Hoe gaat u om met de concurrentie? Met innovatie? En digitalisering?

Vitale Zaken bekijkt met u alle mogelijke scenario’s. Wat heeft u nodig om uw marktpositie te behouden of te verstevigen? Onze adviseurs denken mee over mogelijke samenwerkingen, productinnovatie, aanpassingen in uw aanbod. In strategische sessies bepalen we samen met u en eventueel het MT waar uw kansen liggen. Uiteraard kunnen we u ook begeleiden bij de uitvoering en implementatie van uw groeitraject.

Neem contact op met Vitale Zaken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Samen bekijken we wat u nodig heeft en wat wij u kunnen bieden.

Reorganisatie & efficiëntie

Uw werkwijze moet soms veranderen. Als de omzet terug loopt en/of de kosten toenemen. Of de klanttevredenheid laag is. Als er niet effectief gewerkt wordt. Of de kennis en kunde binnen de organisatie niet (meer) aansluit op de vraag vanuit de markt. Dan is het tijd uw werkwijze onder de loep te nemen.

De ervaren adviseurs van Vitale Zaken verdiepen zich eerst samen met u in de huidige werkwijze. We bekijken niet alleen de cijfers, maar ook het bedrijf zelf. Wat gaat er goed, wat niet, wat moet er veranderen? Samen bekijken we hoe u efficiënter kunt werken.

Dat kan een reorganisatie betekenen. Een ingewikkeld en gevoelig traject, waar onze ervaren adviseurs u van begin tot eind in kunnen begeleiden. Door samen met Vitale Zaken alle scenario’s en mogelijke oplossingen door te spreken, kunt u een weloverwogen beslissing nemen en de reorganisatie beheerst implementeren.

Neem contact op met Vitale Zaken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Samen bekijken we wat u nodig heeft en wat wij u kunnen bieden.

Coaching & begeleiding

Iedere ondernemer worstelt weleens met vraagstukken en onzekerheden. Gaat het bedrijf wel de goede kant op? Rendeert de zaak goed genoeg? Levert mijn manier van leidinggeven het maximale op voor mijn onderneming? Een ondernemerscoach kan dan uitkomst bieden.

De adviseurs van Vitale Zaken zijn ervaren ondernemers met ruime bedrijfskundige bagage. Dat maakt ze tot ideale sparringpartners om mee te denken over de toekomst van uw bedrijf.

Ook kunnen onze adviseurs u persoonlijk coachen en begeleiden. Met gesprekken, competentietests en een ondernemerstest schetst u samen met de adviseurs een beeld van u als ondernemer. Waar ligt uw kracht? En waar kunt u zich verder ontwikkelen? Met deze kennis groeit u als ondernemer en persoon – en uw onderneming groeit met u mee!

Neem contact op met Vitale Zaken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Samen bekijken we wat u nodig heeft en wat wij u kunnen bieden.

Herstelplan ondernemers

Als ondernemer moet u snel kunnen schakelen. Altijd al, maar tijdens de coronacrisis al helemaal. De markt, de regelgeving: alles is in beweging.

Heeft u goede zaken gedaan in deze periode? Mooi. Maar wat gaat er gebeuren als we weer teruggaan naar 'normaal'? Wat gaat de klant/consument doen en de concurrentie? Welke kansen zijn er en met welke risico’s moet u rekening houden? Het kan tijd zijn de strategie of het verdienmodel aan te passen. En wilt u eigenlijk nog wel door met het bedrijf of gaat u liever een nieuwe uitdaging aan? 

Ook de ondernemer die in de crisisperiode geen of geen goede zaken heeft gedaan staat voor belangrijke vraagstukken. Is het bedrijf nog levensvatbaar? Of is het weer levensvatbaar te maken - en zo ja: hoe? Waar begint u? Wie heeft u daarbij nodig?

Ongeacht of het bedrijf goed of minder goed door de crisis heen is gekomen, zult u als ondernemer strategische keuzes moeten maken. Vitale Zaken bekijkt met u de mogelijke en haalbare scenario’s. Met behulp van deze scenario's kunt u de juiste beslissingen nemen.

Op basis van het gekozen scenario stellen onze adviseurs samen met u het Herstelplan ondernemers op, waarmee u duidelijk voor ogen heeft welke stappen u moet zetten om uw doel te halen. Uiteraard kunnen wij u ook ondersteunen bij de uitvoering van het herstelplan. Met het advies van Vitale Zaken kunt u direct aan de slag en hoeft u niet te wachten tot na de coronacrisis!

Neem contact op met Vitale Zaken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Samen bekijken we wat u nodig heeft en wat wij u kunnen bieden.

AOV-schade: ondernemers back on track
Quickscan AOV

Bent u (deels) uitgevallen door arbeidsongeschiktheid of bent u bang dat dat op korte termijn gaat gebeuren? En heeft u een AOV-verzekering? Vitale Zaken werkt samen met uw verzekeraar en helpt u op de rit.

In geval van (dreigende) arbeidsongeschiktheid is uw verzekeringsmaatschappij de eerste met wie u moet overleggen. U bespreekt uw situatie en dient een verzoek tot hulp in.  De verzekeringsmaatschappij kan vervolgens contact opnemen met Vitale Zaken, waarna onze adviseurs met u en de verzekeraar op zoek gaan naar een oplossing. Met de Quickscan AOV brengen wij uw situatie in beeld.

De adviseurs van Vitale Zaken luisteren naar u. We proberen boven tafel te krijgen waar het probleem zit en vooral ook waar de oplossing ligt. Dat kan medisch of fysiek zijn, maar ook bedrijfsmatig. Bij medische en fysieke problemen werken wij samen met een netwerk van arbeidsdeskundigen. Voor het bedrijfsmatige deel kunt u van ons adequate hulp en ondersteuning verwachten, zodat u uiteindelijk weer gezond kunt ondernemen.

Samen proberen we uw inzetbaarheid zo snel en goed mogelijk te verhogen. Want daar is uiteindelijk iedereen bij gebaat.

Neem contact op met Vitale Zaken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Samen bekijken we wat u nodig heeft en wat wij u kunnen bieden.

Toetsing ondernemersvaardigheden

Als ondernemer loop je tegen uiteenlopende vraagstukken aan. Van personeelszaken tot marketingkwesties, productontwikkeling tot klantenwerving. Past dit allemaal bij u? Welke vaardigheden brengt u mee – en voor welke vaardigheden kunt u beter een ander inschakelen?

Zelfkennis is een groot goed. Voor iedereen, maar vooral voor een ondernemer. U heeft wellicht de neiging alles in eigen hand te houden. Maar is dat uiteindelijk ook het beste voor uw onderneming? Onze ondernemersanalyse geeft u inzicht in uw ondernemersvaardigheden.

De ervaren adviseurs van Vitale Zaken nemen de uitslag met u door. Welke vaardigheden kunt u ontwikkelen, welke wellicht niet – en past ondernemen eigenlijk wel bij u? Belangrijke vragen die u helpen de beste keuzes voor uw bedrijf te maken, maar ook voor uzelf.

Neem contact op met Vitale Zaken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Samen bekijken we wat u nodig heeft en wat wij u kunnen bieden.

Tijdelijke vervanging

U bent de spil in uw onderneming. En dan valt u tijdelijk uit. Om wat voor reden dan ook. Wie moet u vervangen? De adviseurs van Vitale Zaken zijn ook ondernemers. Ze begrijpen uw belangen en uw zorgen. Met hun ervaring en bedrijfskundige kennis kunnen ze u ondersteunen in uw zoektocht naar de juiste vervanging.

Om te beginnen kijken onze adviseurs mee in uw bedrijf. Samen maken wij een inventarisatie van uw werkzaamheden en stelt u prioriteiten. Zo ontstaat het profiel van uw ideale vervanger. Wanneer u wilt zoeken we ook mee naar de juiste persoon. Zodat u uw bedrijf met een gerust hart tijdelijk kunt overdragen.

Neem contact op met Vitale Zaken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Samen bekijken we wat u nodig heeft en wat wij u kunnen bieden.

Interim werkzaamheden

Wanneer u tijdelijk een extra paar handen of specifieke expertise nodig hebt, is een interim kracht een goede oplossing. Hoe vindt u wie u nodig hebt?

De ervaren adviseurs van Vitale Zaken gaan met u in gesprek. Samen bekijkt u wat de wensen zijn en welke expertise de interim medewerker mee moet brengen. Zo ontstaat een profiel van de juiste kracht voor de juiste plaats.

Als u wilt kan Vitale Zaken u ook helpen een geschikte kandidaat te zoeken, of wellicht kan onze adviseur deze rol voor u vervullen. Tijdens het interim traject monitoren wij de voortgang. Zodat u zorgeloos kunt vertrouwen op uw interim kracht.

Neem contact op met Vitale Zaken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Samen bekijken we wat u nodig heeft en wat wij u kunnen bieden.

Coaching & begeleiding

Wanneer een ondernemer arbeidsongeschikt raakt, is dat zeker geen eindstation. Maar wat zijn de mogelijkheden voor de toekomst? Is de ondernemer (op termijn) in staat de onderneming voort te zetten? Kan de ondernemer weer teruggebracht worden naar het niveau van voor de arbeidsongeschiktheid?

Samen met de arbeidsdeskundige gaan de adviseurs van Vitale Zaken in gesprek met de ondernemer. In een intakegesprek brengen zij de behoefte van de ondernemer in beeld. Wat zijn de mogelijkheden en met welke coaching en begeleiding is de ondernemer werkelijk geholpen?

Vitale Zaken staat voor heldere adviezen, goede begeleiding en korte lijnen met de verzekeraar en de betrokken arbeidsdeskundige. Omdat alle partijen daarmee het beste geholpen zijn.

Neem contact op met Vitale Zaken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Samen bekijken we wat u nodig heeft en wat wij u kunnen bieden.

Letselschade: bedrijfskundig onderzoek en bepaling VAV
Quickscan Financieel

Wanneer er sprake is van letselschade, is het zaak snel helder te krijgen waar u als betrokkene recht op hebt. De eerste stap daarbij is te berekenen hoe uw onderneming ervoor stond voor het ongeluk. Wat waren de financiële resultaten en inkomenssituatie in de laatste 3 jaren voor het ongeval? Zodra dat duidelijk is, kan in overleg met de aansprakelijke verzekeraar bevoorschotting plaatsvinden.

Vitale Zaken vraagt de gegevens op die nodig zijn voor het verkrijgen van dit inzicht. Een intakegesprek met de betrokken ondernemer is in dit stadium niet nodig, het gaat puur om de financiële inkomenssituatie. Zodra de gegevens binnen zijn, voeren onze ervaren adviseurs de Quickscan Financieel uit.

De lijnen zijn kort, de resultaten accuraat. Zo kunnen de ondernemer (c.q. zijn belangenbehartiger) en de verzekeraar snel verder, zonder discussie en tijdverlies. We zorgen ervoor dat de bevoorschotting snel op gang komt en de ondernemer in ieder geval geen grote teruggang heeft in zijn inkomenssituatie. In een later stadium komt het Verlies aan Verdienvermogen (VaV) aan bod.

Lees meer over de bepaling VaV

Neem contact op met Vitale Zaken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Samen bekijken we wat u nodig heeft en wat wij u kunnen bieden.

Quickscan Bedrijfskundig

Letselschade draait om veel meer dan inkomstenverlies door de ondernemer. Er staan mogelijk banen op het spel. En is het wel mogelijk om het bedrijf voort te zetten, als gevolg van de uitval door letsel van de ondernemer? Er zijn veel vragen. Het vereist ondernemend handelen om de schadelast te beperken voor zowel de ondernemer en onderneming als de aansprakelijke verzekeraar.

De adviseurs van Vitale Zaken gaan in gesprek met de verzekeraar, de ondernemer en eventueel zijn belangenbehartiger. Alle benodigde bedrijfskundige en financiële stukken worden zorgvuldig doorgenomen. De Quickscan Bedrijfskundig geeft een helder en nauwkeurig beeld en uiteraard een goed advies, waar alle partijen vol vertrouwen mee verder kunnen.

Neem contact op met Vitale Zaken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Samen bekijken we wat u nodig heeft en wat wij u kunnen bieden.

Bedrijfskundige analyse en bepaling VaV

In geval van letsel is het in eerste instantie van belang dat de betrokken verzekeraar ook de aansprakelijkheid erkent. Maar dan begint het pas. Wat is dan schade? Hoe wordt deze bepaald en wat is redelijk en billijk? Maar ook: kan de betrokkene weer terugkeren in zijn of haar functie? En wat is eventueel de kans op herstel? Er zijn vele vragen, op zowel medisch als financieel/bedrijfskundig gebied.

Een onafhankelijke arbeidsdeskundige kan kort na het ongeval met de betrokkene om de tafel gaan om een zogenaamde nulmeting te verrichten en waar nodig te adviseren over het herstel van de betrokkene. De adviseurs van Vitale Zaken richten zich op de financiële en bedrijfskundige zaken. Welk bedrag aan Verlies aan verdienvermogen (VaV) is redelijk? Hoeveel inkomensverlies is er? Waar zou de betrokkene eventueel  recht op hebben?

De ervaren adviseurs van Vitale Zaken gaan in gesprek met de ondernemer en de verzekeraar. Alle bedrijfsgegevens komen boven tafel. We brengen de periode van 3 jaar voorafgaand aan het ongeval en de periode vanaf het ongeval in kaart. Voor het berekenen van een VaV worden uitgangspunten opgesteld.  Wanneer dit helder en akkoord is voor alle partijen, kunnen we de VaV berekenen.

Vitale Zaken levert een korte, bondige rapportage met een heldere berekening van de VaV conform de afgesproken uitgangspunten. Een duidelijke basis vanuit vertrouwen maakt het vervolgens mogelijk snel te schakelen en tot een correcte (eind)berekening te komen. Want dat is waar alle partijen het meeste aan hebben: duidelijkheid.

Neem contact op met Vitale Zaken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Samen bekijken we wat u nodig heeft en wat wij u kunnen bieden.

Coaching & begeleiding

Omgaan met letselschade vraagt meer dan alleen helderheid over de vergoeding van de ontstane schade. Een ondernemer heeft vaak veel last en hinder als gevolg van het letsel en heeft tijd nodig voor het herstel. Maar als ondernemer moeten er ook keuzes gemaakt worden, hoe lastig dit ook is. Hoe ziet de toekomst eruit? Kan het bedrijf voortgezet worden en zo ja, op welke manier?

In een driegesprek met de ondernemer, arbeidsdeskundige en de  ondernemerscoach van Vitale Zaken wordt de concrete vraag of behoefte van de ondernemer vastgesteld. Zijn er nieuwe, andere mogelijkheden? Welke coaching of begeleiding helpt de ondernemer verder?

Er wordt een begeleidingstraject opgestart. Met structureel contact tussen de arbeidsdeskundige en ondernemerscoach. Vitale Zaken zorgt ervoor dat de ondernemer weer met vertrouwen naar de toekomst kan kijken.

Neem contact op met Vitale Zaken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Samen bekijken we wat u nodig heeft en wat wij u kunnen bieden.

Werknemers & particulieren

Wanneer een werknemer/particulier te maken krijgt met letselschade, zijn de gevolgen uiteraard ook groot. Voor de werknemer: wat is de inkomensschade en eventuele vermogenschade, kan hij of zij ooit weer aan het werk en zo ja, in welk beroep? Voor de werkgever: wat zijn de financiële gevolgen en hoe vang je de werkzaamheden van de uitgevallen werknemer op? Vitale Zaken begeleidt werknemers én werkgevers bij het vinden van oplossingen. 

Onze adviseurs maken inzichtelijk waar de werknemer/particulier financieel gezien recht op heeft. Dat is niet zo eenvoudig. Want wat is eigenlijk de schade? Hoe wordt deze bepaald en wat is redelijk? En is er kans op herstel? Kan de betrokkene weer terugkeren in zijn of haar functie? Wij stellen een Verlies aan Verdienvermogenberekening (VaV) op waar alle partijen achter kunnen staan. Op verzoek kunnen wij een eerste inschatting maken ten aanzien van de bevoorschotting op het Verlies aan Verdienvermogen.

Daarnaast is het mogelijk voor werkgevers, om met een van de adviseurs van Vitale Zaken in gesprek te gaan inzake de letselschade en gevolgen voor haar of zijn bedrijf. We bieden begeleiding en coaching daar waar de werkgever dat nodig heeft. En we maken een korte, bondige rapportage van de bedrijfskundige schade die onstaat wanneer een werknemer uitvalt. Wellicht moet er vervanging geregeld worden, de (tijdelijke) vervanger moet worden ingewerkt, de productiviteit gaat (tijdelijk) omlaag, er zijn mogelijk kosten voor het aanvullen van het loon van betrokkene tot 100% gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid. 

De adviseurs van Vitale Zaken zijn er voor alle partijen. Met open communicatie en heldere oplossingen helpen wij iedereen vooruit. Download onze leaflet over Letselschade bij werknemers/particulieren voor meer informatie.

Neem contact op met Vitale Zaken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Samen bekijken we wat u nodig heeft en wat wij u kunnen bieden.

Meer over Vitale Zaken
Leaflets

Rustig nalezen wat Vitale Zaken voor u kan betekenen? Download onze leaflet(s) Ondernemersadvies, AOV, Letselschade of Letselschade bij werknemers/particulieren.

Ondernemersadvies

AOV

Letselschade

Letselschade werknemers/particulieren

Neem contact op met Vitale Zaken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Samen bekijken we wat u nodig heeft en wat wij u kunnen bieden.

AVG & Privacy

Privacy-statement Vitale Zaken

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Vitale Zaken B.V., verder Vitale Zaken, van groot belang. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Vitale Zaken is verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat Vitale Zaken de doeleinden en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zelf bepaalt en dat Vitale Zaken verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving hierover. Vitale Zaken is gevestigd in Tiel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Tiel onder nummer 60395494. Vitale Zaken hanteert de volgende principes om uw privacy te beschermen:

•    Vitale Zaken verzamelt niet meer informatie dan strikt noodzakelijk;

•    Vitale Zaken gebruikt uw gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor zij in eerste instantie zijn verzameld;

•    Vitale Zaken verkoopt, verhuurt of levert geen persoonlijke gegevens aan andere bedrijven.

Waarom verwerkt Vitale Zaken uw persoonsgegevens?

Wij registreren en verwerken de persoonsgegevens die u en eventueel andere partij(en) verstrekken en benodigd zijn voor onze dienstverlening. Dit zijn in ieder geval uw:

•    Naam, voornaam, voorletters, titulatuur, geslacht en geboortedatum

•    Adres en woonplaats

•    E-mailadres

•    Uw telefoonnummer

•    Financiële gegevens over de financiële/economische situatie van u en/of uw bedrijf

•    Aanleiding van de problematiek

Afhankelijk van de door ons ontvangen documenten kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens (bijv. uw BSN-nummer, een kopie ID-bewijs enz.). Aangezien deze gegevens vaak deel uit maken van door ons ontvangen bestanden zullen deze gegevens aanwezig zijn in uw dossier, wij gebruiken deze gegevens echter niet.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mag Vitale Zaken alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Vitale Zaken hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

•    na verkregen toestemming van betrokkenen;

•    in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;

•    om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);

•    in verband met de gerechtvaardigde belangen van Vitale Zaken waarbij Vitale Zaken erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:

o    het maken van studies, modellen en statistieken;

o    de uitoefening en de verdediging van de rechten van Vitale Zaken, bijvoorbeeld bij geschillen;

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens op te geven. Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te monitoren en te verbeteren. Hiervoor verzamelt zij zgn. functionele cookies die helpen om de website te laten functioneren. Ook benut zij analytische cookies om het bezoek op de website te kunnen analyseren. Dit zal altijd zo beperkt mogelijk zijn. Vitale Zaken plaatst zelf geen cookies.

Wanneer u via onze website met ons in contact treedt bewaren wij de informatie die u met ons deelt (naam, e-mailadres en telefoonnummer). Wij gebruiken deze informatie om weer met u in contact te treden en uw vraag te beantwoorden.

Website en Cookies en Plug-ins

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Onze website bevat een plug-in van LinkedIn. Vitale Zaken deelt via deze plug-in geen data met dit sociale netwerk. Als u zelf op de link klikt wordt u doorgestuurd naar dat sociale netwerk en valt uw bezoek onder hun privacy voorwaarden. Wij raden u aan om die voorwaarden te lezen en eventueel daarop actie te ondernemen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Vitale Zaken heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast heeft Vitale Zaken een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Bewaren van persoonsgegevens

Vitale Zaken bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. Vitale Zaken zal het dossier 3 jaar na afronding van de opdracht vernietigen/verwijderen.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Uw verzoek rondom privacy kunt u doorgeven via info@vitalezaken.nl. Heeft u andere vragen rondom privacy dan kunt u deze stellen via info@vitalezaken.nl of schriftelijk via onderstaand adres.

Vitale Zaken B.V.

Kruisstraat 11

4007 PC Tiel

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens? Kijk op Voldoen aan de AVG.

Neem contact op met Vitale Zaken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Samen bekijken we wat u nodig heeft en wat wij u kunnen bieden.

Tijd voor een kopje koffie?

Neem contact met me op.

Het formulier is doorgestuurd